Richtlijnen met betrekking tot het CORONAVIRUS

De belangrijkste adviezen van het RIVM zijn op dit moment:

* Was je handen regelmatig.
* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
* Gebruik papieren zakdoekjes.
* Geen handen schudden

Ook alle medewerkers van Fysiotherapie Dongeradeel en Bodde Bouman Sportcentrum volgen deze adviezen op.

Als u ziekteverschijnselen krijgt, moet u dat aan de GGD melden. Ook vragen wij u om uw afspraak bij ons af te zeggen.

Als in uw omgeving corona is gesignaleerd, start de GGD een zogenaamd contactonderzoek. Als ergens corona is vastgesteld, treedt er een protocol via de GGD in werking. Dat bepaalt welke maatregelen worden genomen. Voor ons geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Indien een van onze medewerkers ziekteverschijnselen heeft zal hij of zij uit voorzorg niet aanwezig zijn op de werkvloer.

Vooralsnog is het voldoende om enkel de adviezen van het RIVM op te volgen. Mocht er sprake van zijn dat er een protocol van de GGD moet worden geactiveerd, dan zullen wij dat kenbaar maken.

Voor meer informatie: kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800-1351