HKZ-CERTIFICAAT

Sinds 30 oktober 2013 is Fysiotherapie Dongeradeel in het bezit van een HKZ-certificaat.

hkzlogoStichting HKZ richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. De stichting stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk. Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

De HKZ-normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Ze komen tot stand in overleg met deskundigen uit de branche en worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (Kiwa Nederland BV (www.kiwa.nl) ), die een overeenkomst heeft met Stichting HKZ en daartoe geaccrediteerd is door de RvA (Raad voor Accreditatie). Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks door de Kiwa wordt getoetst. Kijk voor meer informatie op www.hkz.nl

Fysiotherapie Dongeradeel blijft werken aan de verbetering van de kwaliteit om het keurmerk te behouden en om haar naam in de fysiotherapie waar te maken. Het houden van patiënttevredenheidsonderzoeken en het meten van de tevredenheid bij de verwijzers en zorgverzekeraars maken dat de patiënt met vertrouwen gebruik kan maken van onze diensten.