ARBEIDSREVALIDATIE

ArbeidsrevalidatieWeer aan het werk met de fysiotherapeut.

Een specialisatie binnen de fysiotherapie is de arbeidsrevalidatie. Houding en beweging staan nog steeds centraal binnen deze vorm van fysiotherapie, maar de focus ligt op het werkveld arbeid en gezondheid.                          

Als u gezondheidsproblemen heeft die mede ontstaan door uw werk of die het werk bemoeilijken, dan kunt u bij ons terecht. Door kennis van arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden helpen wij u om tot een goede werkhervatting te komen. Samen met u en uw werkgever werken wij aan: 

  • Voorkomen van (langdurige) uitval
  • Bevorderen van een gezonde leefstijl
  • Verbeteren van uw welbevinden 

Startpunt van de behandeling is de aanmelding en het diagnostisch proces. Onderdeel van dit proces zijn testen voor mentale, psychische en fysieke belastbaarheid. Vervolgens wordt toegewerkt naar een behandelplan. Het plan wordt toegesneden op de specifieke werksituatie, om u als werknemer optimaal tot uw recht te laten komen op het werk. Interventies bestaan uit de volgende aspecten:

  • Preventieve informatie verstrekken over werkhouding, ergonomische gebruik van hulpmiddelen en een gezonde levensstijl
  • Begeleiden van een werknemer, door gedrag in relatie met gezondheid bespreekbaar te maken en door een geleidelijke terugkeer op de werkvloer te bewerkstelligen
  • Behandeling van klachten met behulp van reguliere fysiotherapie
  • Training van bewegingen, uithoudingsvermogen en kracht, met behulp van een trainingsprogramma dat uitgaat van de zorgvraag van de werknemer
  • Adviseren van zowel werknemer als werkgever op het gebied van inspanning, ontspanning, conditie en gezond leven. Ook aanpassingen op het werk komen daarbij aan de orde