COPD

longenChronic obstructive pulmonary disease.

Wat is COPD?
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is een chronische en langzaam progressieve longaandoening waarbij de luchtwegen geleidelijk vernauwen (luchtwegobstructie) en het transport van de lucht naar de longen moeilijker wordt.

COPD is een verzamelnaam voor twee longaandoeningen: chronische bronchitis en emfyseem. Chronische bronchitis treedt meestal in de beginfase van COPD op, emfyseem komt voor bij ernstiger vormen van COPD.

Chronische bronchitis is een chronische ontsteking en vernauwing van de luchtwegen waarbij de beschermlaag van de luchtwegen en de kleine haartjes die het slijm uit de luchtwegen verwijderen, worden beschadigd.
Emfyseem wordt gekenmerkt door een progressieve beschadiging van de longblaasjes en hun wanden. De longen verliezen hun elasticiteit. (“Rek uit de longen”) In het begin heeft een COPD patiënt geen of bijna geen klachten. De aandoening uit zich meestal pas na de leeftijd van 45 jaar. Door het ontbreken van symptomen in het beginstadium van de ziekte, is het vroegtijdig opsporen van COPD moeilijk. De ziekte is niet volledig omkeerbaar, er ontstaat een blijvende longvernauwing die niet genezen kan worden. Als COPD eenmaal is vastgesteld, dan kan men de symptomen verlichten dankzij geneesmiddelen die voornamelijk de luchtwegen verwijden en dankzij een aangepast revalidatieprogramma.

Oorzaak
Deze achteruitgang van de longfunctie is het gevolg van een abnormale ontstekingsreactie van de longen op stofdeeltjes of giftige gassen. Voornaamste verantwoordelijke is tabaksrook, maar ook professionele (bv. oplosmiddelen), huishoudelijke of stedelijke verontreiniging spelen een rol. Ongeveer 9 op de 10 COPD patiënten zijn rokers of ex-rokers.

Symptomen Volgende symptomen zijn typisch voor COPD-patiënten :

  • Chronische hoest, kan gedurende de gehele dag aanwezig zijn of kan enkel 's ochtends optreden bij het ontwaken;
  • toename van sputum, fluimen (expectoraties);
  • een gevoel van kortademigheid (dyspnoe), vooral bij inspanning en toenemend met de jaren. De patiënten zijn hierdoor vaak niet langer in staat hun dagelijkse activiteiten uit te oefenen of zelfs een korte afstand te lopen. Veel mensen met COPD hebben problemen om de trap op te gaan zonder te moeten stoppen om naar adem te happen. Kortademigheid kan het eerst optreden tijdens het werken in de tuin, tijdens het bergopwaarts lopen of, zelfs gewoon tijdens het thuis rondlopen. Mensen met COPD lopen meestal trager dan mensen van dezelfde leeftijd.

De belangrijkste verschillen tussen astma en COPD:

Astma COPD
Belangrijkste risicofactor Erfelijke aanleg (atopie) Roken
Optreden symptome Periodiek optreden Chronisch aanwezig
Voorkomen Alle leeftijden Boven de 40 jaar
Beloop Overwegend gunstig, al dan niet met onderhoudsmedicatie Chronisch en geleidelijk verergerend
Levensverwachting Overwegend normaal Verminderd
Longfunctie Vrijwel normaal bij optimale behandeling Verminderd, ook bij optimale behandeling