KINDERFYSIOTHERAPIE

Kinderfysiotherapie Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 16 jaar.

Jelly Visser is ons team als kinderfysiotherapeut gaan versterken. Zij is al 10,5 jaar werkzaam met kinderen als fysiotherapeut en vanaf 2004 als geregistreerd kinderfysiotherapeut. Eerst bij Rauws fysiotherapie en daarna bij Skrep Kinderfysio in Hurdegaryp en omstreken. Ze heeft o.a. kinderen op basisscholen in de regio behandeld waaronder het speciaal basisonderwijs de Twine in Dokkum. Door het behandelen op scholen heeft ze veel ervaring opgedaan met kinderen met schrijfproblemen.

Wat is kinderfysiotherapie:
Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen in de leeftijd van 0 t/m 16 jaar met motorische problemen in de breedste zin van het woord. Dat loopt uiteen van huilbaby’s of baby’s met een scheef hoofdje tot kinderen die moeite hebben met rollen, kruipen, lopen, schrijven of niet goed mee kunnen komen met andere kinderen tijdens gymnastiek of op het plein. 

In de praktijk wordt hulpvraaggericht gewerkt. Dat wil zeggen dat de vraag van de ouders en het kind centraal staan bij de therapie. Samen met de ouders gaat de kinderfysiotherapeut op zoek naar oplossingen voor deze hulpvraag. De kinderfysiotherapeut verricht een onderzoek en gebruikt testen om objectief te kunnen vaststellen wat er aan de hand is. Samen met de ouders wordt een behandelplan gemaakt en verloop van tijd wordt er geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut:
Meestal is het de ouder/verzorger die zich ongerust maakt over de motorische ontwikkeling van het kind. Neem dit gevoel serieus en mail of bel bij twijfel gerust. Een kind is te waardevol om met vragen of onzekerheden te blijven zitten. Ook de arts/verpleegkundige van het consultatiebureau, de leerkracht, huisarts, specialist of schoolarts kunnen aangeven dat de ontwikkeling anders verloopt. 

Hoe kom ik bij de kinderfysiotherapeut?
De ouders kunnen zelf naar de kinderfysiotherapeut stappen om advies te vragen. (DTF: directe toegankelijkheid fysiotherapie). De kinderfysiotherapeut zal dan een onderzoek verrichten en een advies geven. Ook kan de ouder eerst naar de arts gaan met de vraag of het verstandig is om de kinderfysiotherapeut te hulp te roepen. Als langdurige kinderfysiotherapie nodig is. is altijd een verwijzing van een specialist nodig.

Wordt Kinderfysiotherapie betaald door de verzekering?
Ja, kinderfysiotherapie wordt betaald door alle zorgverzekeraars waarmee de kinderfysiotherapeut een contract heeft. (In de basisverzekering worden door de meeste verzekeraars 18 behandelingen betaald. Afhankelijk van het soort aanvullende verzekering worden verdere 9 of meer behandelingen betaald. Als het kind een chronische aandoening heeft wordt kinderfysiotherapie (onder bepaalde voorwaarden) langdurig vergoed. 

Behandeling: 
Kinderen leren spelenderwijs. Tijdens de behandeling zal het kind zoveel mogelijk spelenderwijs gestimuleerd worden om nieuwe motorische uitdagingen aan te gaan en daardoor zijn/haar motorische vaardigheden uit te breiden. Vaak worden er tips en adviezen gegeven die thuis, op school of tijdens sport kunnen worden uitgevoerd.

Locatie:
Kinderen kunnen behandeld worden in Dokkum, Ternaard en in de toekomst ook in Holwerd en Anjum. Kinderen tot 2 jaar kunnen ook aan huis worden behandeld.